Referanslar:
ATT İletişim ISO 27001 , ISO 9001 , ISO 10002 Belgesi Ankara    Yıldız Ata Yayınları ISO 9001 Belgesi Ankara    Olgu Araştırma A.Ş ISO 9001 ve ISO 20252 Belgesi Ankara    Yemekçim Catering San. Tic. Ltd. Şti. ISO 9001 Belgesi İstanbul    Palmiye Yemek ISO 9001 :2008 Belgesi İstanbul    Mutfak Market Endüstriyel Mutfak ve Hastane Ekipmanları ISO 9001 Belgesi , ISO 14001 Belgesi ve ISO 13485 Belgesi Ankara    Optimar Araştırma Danışmanlık A.Ş TURKAK Akrediteli ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Ankara    Baget Başkent Ekmek ISO 22000 Belgesi Ankara    Arta Tanzim Teşhir ve Organizasyon ISO 9001 Belgesi İatanbul    Deniz Nakliyat Ltd Şti ISO 9001 Belgesi Ankara    Ersil Gıda Ltd Şti ISO 9001 , ISO 22000 Belgesi Ankara
ISO NEDİR ISO 9001 STANDARDI NEDİR

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Uluslar arası Standartlar Örgütü ( ISO ) tarafından Dünyada ortak bir yönetim dili oluşturabilmek amacı ile ilk olarak 1994 yılında ISO 9000 Standartlar serisi olarak yayınlanmış olan bir yönetim sistemi yaklaşımı standardıdır. Dünyada ortak bir yönetim sistemi dili oluşturmak tanımı yanlış olmayacaktır çünkü Kuruluş amacı Dünyada Standartlaştırma, ölçme, adlandırma ve yabancı adları çeşitli dillere çevirmeyle, makinelerin, deney idarecilerinin, aletlerin, işlemlerin, yüzeylerin, malzemelerin ve parçaların taşıması gereken özelliklerin ve bu özelliklerin arz edilme biçiminin tespiti amacı ile kurulmuş olan Uluslararası Standartlar örgütüne üye 162 ülke bulunmaktadır. ISO tarafından yayınlanan bu standartlar bu üye ülkeler tarafından kabul gördüğüne göre ISO tarafından yayınlanan standartların dünyada ortak bir standart dili oluşturduğu iddaası da yerinde olacaktır. Buradan da anlaşılacağı gibi ISO 9001 Kalite yönetim Standardı da evrensel geçerliliği olan işletmelerin ürün veya hizmet üretim safhalarında proseslerini kontrol edebilecekleri dökümantasyon yapısı ile işletmede uygulanabilen evrensel bir standarttır. ISO 9001 standardının dökümantasyon yapısı yazımızın devamında açıklanmaya çalışılacaktır. ISO 9001 standardı işletmelerde uygulanırken bu uygulama safhasının ödüllendirmesi ise ISO 9001 belgesi ile olacaktır. Yazımızın devamında ISO 9001 belgesi nasıl alınır ? ISO belgelendirme firmaları kimledir ? ISO 9001 Standardının tarihsel gelişimi nedir ? ISO 9001 belgesi nasıl alınır ? ISO 9001 Belgelendirme kuruluşları kimlerdir? ISO belgesi var mıdır? ISO kalite belgesi var mıdır? Kalite Yönetim Sistemi belgesi Kalite Güvence belgesi midir? İSO 9001 belgesi danışmanlık firması nedir ? ıso danışmanlık firmaları size nasıl bir hizmet sunarlar? ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi mi ? iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı mı? ISO 9001 dökümanları nelerdir ? ISO 9001 Standardı işletmede nasıl kurulur ? ISO belgesi ne kadar sürede alınır ? Akreditasyon nedir ? akredite iso belgesi nedir? TURKAK nedir ? TURKAK iso belgesi nedir ? sorularının cevaplarını açıklamaya çalışacağız.

ISO 9001 STANDARDININ GELİŞİMİ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının ISO yani Uluslar arası Standartlar Örgütü tarafından ilk olarak 1994 yılında yayınlanmış olduğunu yukarıda açıklamıştır. 1994 Yılında yayınlanan bu standart ISO 9000 serisi standartları olarak yayınlanmıştı ve ISO 9001 , ISO 9002 , ISO 9003 gibi sektörel bazda hazırlanmış ola standartlar idi. Bu standartların belgelendirmesi de standartların adı doğru orantılı olarak ISO 9001 Belgesi ISO 9002 Belgesi ISO 9003 Belgesi olarak isimlendirilmekte idi. Uluslar arası Standartlar Örgütü tarafından bu standartların uygulamalarında gelen veriler doğrultusunda 2003 Yılında ISO 9000 standartları serisinde devrim denilebilecek bir revizyona gitti. Bu revizyonun ana fikri farklı sektörlere yönelik standartlar yayınlamaktansa tüm sektörlerin uygulayabileceği daha uygulama yöntemlerini işletmeye bırakan daha esnek bir standart yaratma çabası idi. Bu nedenle yapılan bu revizyon ile ISO 9001 , ISO 9002 , ISO 9003 gibi standartların birleştirildiği bir standart yayınlandı ve bu standarta ISO 9001- 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardı adı verildi. Standartın belgelendirilmesi de ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi belgesi olarak isimlendirildi. Yapılan bu revizyon gerçektende Kalite Yönetim Sistemi standardının tüm işletmelerin gereksinimlerini karşılaması nedeni ile hem ülkemizde hem dünyada hızlı bir şekilde uygulanmaya ve bu uygulama sonucunda da ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile belgelendirilmesine neden oldu. Ülkemizde işletmeler ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine iso 9001 belgesi ,iso belgesi , iso kalite belgesi , gibi yakıştırmalarda da bulundurlar. Bu standardın son hali ise ISO tarafından 2008 yılında yapılan yeni bir revizyon ile gerçekleştirildi. Standardın özünde her hangi bir değişikliğe gidilmedi uygulama safhalarında yazımızın devamında anlatacağımız bazı ufak değişiklikler ile standardın son hali yürürlüğe konulmuş ve ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı denilmiştir. Bu yeni standart ülkemizde ISO 9001 2008 Belgesi olarak Mart 2009 yılından itibaren belgelendirilmeye başlanmıştır. Bunun nedeni ise ISO ya üye ülkelerin her birisinin bir standartlar kurumu olması ve ISO tarafından yayınlanan her türlü standardın o ülkede uygulamaya sokulmasından bu kurumların sorumlu olmasıdır. Ülkemizde de standartlar kurumumuz olan TSE yani Türk Standartları Enstitüsü ISO ya üyedir ve bu nedenle ISO tarafından yayınlanan ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 , ISO 13485 v.b standartların Türkçeye çevrilmesi ve yayınlanmasından sorumludur. ISO 9001 2000 Belgesi ile ISO 9001 2008 Belgesi Aralık 2010 Yılına kadar beraber yürürlükte kalmış ve Aralık 2010 Yılından itibaren ISO 9001 Belgesi olarak ISO 9001 2008 Belgesinin belgelendirmesi gerçekleştirilmiştir.

ISO 9001 STANDARDININ BELGELENDİRİLMESİ

Yazılarımızda ISO 9001 Standardının ISO 9001 Belgesi ile belgelendirildiğini ve bu stnadardı yayınlayan kurumun ISO yani Uluslar arası Standartlar Örgütü tarafından yayınlandığını anlatmıştık. TSE nin ise bu standardı ülkemizde yürürlüğe soktuğundan bahsetmiştik. Şimdi ISO 9001 standardı nasıl belgelendirilir bunu anlatacağız. Her ne kadar Ülkemizde bu standardı yayınlamaktan sorumlu olan kurum TSE olsa da bu standardın belgelendirmesi konusunda TSE sadece akredite bir kuruluş kadar söz sahibidir. ISO 9001 belgesinin belgelendirilmesinde ISO ‘nun her hangi bir yaptırımı yetkilendirilmesi bulunmamaktadır. Belgelendirme süreci Akreditasyon Süreci ile alakalıdır. Bu akreditasyon yani yetkilendirme amacı ile Dünyada akredştasyon kurumlarının birleştiği bir kurum olan IAF Kurulmuştur. IAF ın açılımı Uluslar arası akreditasyon formudur. IAF dünyada her kıtada kurulmuş olan Kıta akreditasyon örgütlerini yetkilendirir. Avrupa da EA yani Avrupa Akreditasyon Birliğidir. Bu Kıta Akreditasyon kurumları da kıtalarında ki ülkelerin ulusal Akreditasyon kurumlarını yetkilendirirler. Ülkemizde Ulusal Akreditasyon Kurumumuz TURKAK yani Türk Akreditasyon Kurumu’dur. Bu ulusal akreditasyon kurumları da resmi veya tüzel kişiliğe sahip belgelendirme kuruluşlarını ISO 9001 Belgesi düzenleme konusunda akredite edeler. Ülkemizde biz bu akreditasyona TURKAK akreditasyonu TURKAK Akreditasyonunda sahip belgelendirme kuruluşlarının verdikleri belgelere de TURKAK akreditasyonuna sahip ISO 9001 Belgesi demekteyiz. Bu yazımızdan da anlaşılacağı gibi uyguladığımız ISO 9001 sistemini belgelendirir iken akredite bir belgelendirme kuruluşu seçmemiz gerekmektedir. Akreditasyonsuz bir ISO 9001 belgesi o belgeyi veren kurumun yeterliliğini şüpheye düşürdüğünden ISO 9001 sisteminizin uygulanmasını da şüpheye düşürecektir.

ISO 9001:2008 BELGESİ

ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) tarafından yayımlanmış olan ISO 9001 Serisi Kalite Yönetim Sistemi Standartı değişen piyasa koşulları ve beklentiler doğrultusunda ISO komiteleri tarafından belirli tarihlerde revize edilmekte ve standartın güncelliği bu şekilde sağlanmaktadır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartının son revizyonu 2008 yılında gerçekleştirilmiş ve bu standarta ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standartı denilmiştir. Standartın belgelendirmesi ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile gerçekleştirilmektedir. Bu revizyondan önce kullanılan ISO 9001:2000 Standartı Kasım 2010 Yılına kadar yürürlükte kalmış ve bu tarihten sonra yürürlükten kaldırılmıştır.

İSO KALİTE BELGESİ

Öncelikle şunu belirtmemiz gerekmektedir işletmelerimiz arasında yaygın olarak kullanılan bir terim olsa da aslında ISO KALİTE STANDARTI veya ISO KALİTE BELGESİ diye yayımlanmış bir standart veya belge bulunmamaktadır. ISO yani Uluslar arası Standartlar Örgütü tarafından yönetim sistemleri alanında yayımlanmış standartlar vardır ve Kalite Yönetim Sistemi konusunda yayımlanmış olan standart ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardıdır. Bu standardın belgelendirmesi ise ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile gerçekleştirilmektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesine firmalarımız ıso belgesi, iso kalite belgesi ile isimlendirmektedirler. İster iso belgesi diyelim ister iso kalite belgesi veya tam adı ile ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi bu belge ile belgelendirilmek isteyen işletmelerimizin nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda sitemizde detaylı bilgiler bulabilir ve ISO 9001 Belgesi danışmanlık hizmeti için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

TS EN ISO 9001:2008 BELGESİ

TS EN ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sisteminin işletmelerin proses kontrolünü hedefleyerek yayımlanmış olan bir yönetim sistemi standartı olduğunu ve ISO 9001 standartının en önemli özelliğinin amacının kurumların yönetim anlayışından yaptığını yaz yazığını yap felsefesine dayalı bir dökümantasyon yapısına ve bu ISO 9001 dökümantasyonunun işletmede uygulanması sürecine dayandığından yazılarımızda söz etmiştik. ISO 9001 Kalite Yönetim Standartını hazırlayan ve yayınlayan kurum olan ISO yani Uluslar arası Standartlar Örgütü Global bir örgüt olup bu örgüte üye ülkeler o ülkelerin Standardiszayon kurumları tarafından temsil edilmektedirler. üye ülkelerin standardizasyon kurumları İSO 9001:2008 kalite yönetim sistemi belgesi ile belgelendirilen ISO 9001 standartının ülkelerinde yürürlüğe girebilmesi amacı ile ISO 9001 Standartını kendi dillerine çevirerek yayınlar ve standartın ülkelerinde geçerli olmasını sağlarlar. Üklemizi ISO yani Uluslar arası Standartlar Örgütü’nde temsil eden TSE yani Türk Standatları Enstitüsü ISO 9001 Standartını Türkçeye çevirerek yayımlamış ve standartın önüne TS yani Türk Standartı kavramını eklemiştir. Standartın ülkemizde ki tam adı TS EN ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Sistemi Standartıdır. Bu standart ISO 9001 Belgesi ile belgelendirilmektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi belgesi yani iso belgesi olarak isimlendirilecek olan belgenin güncel hali ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesidir.

ISO 9001 STANDARDI DENETİMİ VE ISO 9001 BELGESİ ALMAK

Yazılarımzda akreditasyon nedir akreditasyon kurumu nedir ISO 9001 Belgelendirme kuruluşları kimlerdir gibi sorulara cevap bulmaya çalışmıştık ve alacağımız ISO 9001 Belgesinin akredite bir kurum tarafından verilecek olan ISO 9001 Belgesi olması gerektiği kararına varmıştık. Şimdi ISO 9001 Belgelendirme başvurusu nasıl yapılır ISO 9001 Belgelendirme denetimi nedir bunun üzerinde duracağız. ISO 9001 Standardını firmalarında yürürlüğe sokmuş olan kurumlar ISO 9001 standardının sistematik işeyişinin işletmelerinde var olduğunu belgelendirmek üzere Akreditasyon Örgütleri tarafından ISO 17021 Yönetim Sistemleri Belgelendirmesi akreditasyon kuralları standardında yetkilendirilmiş ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme kuruluşlarına başvuruda bulunurlar . ISO 9001 belgelendirme kuruluşunun başvuru formunda ISO 9001 Belgesi isteyen kuruluşa teklif sunulması için alınması gereken doneleri içeren bir başvuru formudur. Formda belgelendirme yapılacak standartın seçimi Belgelendirme kapsamı belgelendirmeye konu olan işletmenin çalışan sayısı , prosesleri gibi bilgiler bulunur. Bu bilgiler ışığında belgelendirme kuruluşu belgelendirme denetimi fiyatı teklifini başvuru yapan işletmeye ileti. ISO 9001 Belgesi ile yani işletmenin değimi ile iso belgesi ile belgelendirilecek kuruluş bu fiyat teklifini kabül ediyor ise ISO belgelendirme kuruluşu ISO 9001 Standardı denetimi yapmak üzere adam/gün bazında denetim tarihi ve denetim planı işletmeye gönderirler ve denetim öncesinde ISO 9001 dökümanlarını işletmeden elektronik ortamda isterler. ISO 9001 Belgelendirme kuruluşu ISO 9001 Baş denetçisi , Denetçi ve gerekiyor ise Teknik uzmanlardan oluşan ve o işletmenin kapsamında EA veya NACE koduna sahip uygun denetçileri ISO 9001 Denetimi için görevlendirirler. ISO 9001 denetçilerinin denetim planına göre denetim gerçekleştirilir ve bu denetim daha çok örnekleme usulu ile yapılır. Unutmayınız ki işletmede uygulanan bir Yönetim sistemi standardının bir yıllık uygulama kayıtlarının tamamını incelemek zaman ve maliyet açısından mümkün değildir. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus da şudur ki ne işletme ISO 9001 Belgesi verecek belgelendirme kuruluşunun denetçilerine para verdim arkadaş gelsin yesin içsin otursunlar bize belgemizi versinler diye bilir nede ISO 9001 denetçileri işletmeye Polis zabıta müfettiş edası ile denetim yapabilir.İşletme uyguladığı ISO 9001 standarının tarafsız bağımsız bir kurum tarafından uygulamalarını kontrol edip eksiklikleri veya uygunsuzlukları var ise bunları raporlamak üzere çağırdığı kişilerdir. ISO 9001 denetçileri de tarafsız bağımsız olarak işletmede ki ISO 9001 Standardının uygulanmasında gördükleri uygun ve uygunsuz durumları raporlamaktan sorumlu kişileridir. ISO 9001 denetimi işletmede birimler bölümler bazında tamamlandıktan sonra denetçiler işletmenin ISO 9001 Standardının uygulanması konusunda ISO 9001 Belgelendirme denetimi raporunu hazırlar ve uygunsuzluklar var ise bu uygunsuzlukları işletmeye Uygunsuzluk bildirim formu ile bilgilendirirler. Bu uygunsuzlar iki ana sınıfa ayrılır Majör ve Minör Uygunsuzluklardır. Minör uygunsuzluklar dökümantasyonda ki uygulama hatalarından kaynaklanan küçük uygunsuzluklardır Majör uygunsuzluk ise standardın bir veya birkaç maddesinin işletmede hiç uygulanmaması ve ya yanlış uygulanması demektir. Burada denetçiler uygunsuzluğun durumuna göre işletme de takip denetimi gerekip gerekmediğine karar verirler . Takip denetimi gerektirmeyen bir ISO 9001 Belgesi belgelendirme denetimi ise uygunsuzlukların kapatılması için işletmeye süre verirler, İşletme bu süreç içerisinde uygunsuzlukların düzenlenmesi için yaptıkları çalışmaları objektif kanıtları ve Düzeltici faaliyet kayıt formları ile denetçilere sunarlar. Kapatmaların uygunluğunu kabül eden ISO 9001 Belgesi denetiminin baş denetçisi kapatmaları uygun bulur ise ISO belgelendirme kurumu belgelendirme komitesine tavsiyelerini de barındıran ISO 9001 Denetim dosyasını sunar. ISO 9001 Belgesi belgelendirme kuruluşu komitesi uygun görür ise ISO 9001 belgelendirmesi kararı alır ve ISO 9001 Belgesi basılarak işletmeye sunulur. Bundan sondaki süreç ISO 9001 kalite yönetim sisteminin işletmede uygunluğunun devam ettiğinin kontrolü olacak olan gözerim denetimleri ile sistemi takip etmektir. Firmalarımız bu ISO 9001 Gözetim denetimlerine ISO ara denetimi ISO 9001 Ara denetim gibi tabirlerde kullanmaktadırlar.

ISO 9001 BELGESİ DANIŞMANLIK FİRMALARI

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardının firmasında uygulanabilir hale getirilmesi demek işletmenizde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyonunuzu hazırlayıp uygulamanız demektir. İşletmeler ISO 90001 dökümantasyonu nasıl hazırlanır ve nasıl yayınlanır veya nasıl uygulanır bu konuda her hangi bir bilgiye sahip olmayabilirler ki bu doğal bir durumdur. Bu durumda işletmelerin ISO 9001 Belgesi ile belgelendirme sürecine kadar sürecek olan ISO 9001 Dökümanının işletmede kurulup uygulanması amacı ile hizmet veren ISO 9001 danışmanlık kuruluşlarından hizmet alabilirler. ISO 9001 Danışmanlık firmaları işletmenizde ISO 9001 standardının gereksinimlerinin nasıl karşılanacağı üzerine size yol gösteren standardın anlatmak istediklerini size anlatan ve standardın işletmenizde nasıl hazırlanarak yürürlüğe konulacağını belirleyen kuruluşlardır. ISO 9001 Dökümantasyonu nedir burada bu konuyu anlatmayacağız ama şunun da bilinmesi gerekir ki ISO 9001 Dökümantasyonun standart maddeleri olan ama her işletmeye özgün olarak hazırlanabilecek bir dökümantasyondur. ISO 9001 Belgesi alabilmek için yola çıkan bir işletme iyi bir ISO 9001 Danışmanlık firması tercih etmeli ve standardın uygulamalarından tam emin olmadan danışmanlık firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğinden emin olamadan ISO 9001 Belgelendirme denetimine girmemelidirler.